Γυρίσματα του δεύτερου βίντεο από μία ‘ποιητική βιντεο-τριλογία’, 2022


Χορεύουμε για το νερό, 2015


Video dance "motel Labyrinthos", 2014


Video dance "TRACE", 2014


Video art "The Insect", 2009


Ταινία "Ρυτίδες και Όνειρα", 2008
Dance-video "Flock, the glass fish", Apr. 2007