Για συνεργασία και συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις στείλτε βιογραφικό, φωτογραφία και βίντεo στο contact@fysalidance.com